LICEUL PEDAGOGIC "ȘTEFAN BĂNULESCU" CĂLĂRAȘI

Adresa: Str. Bucuresti, Nr. 358 A; Tel/Fax: 0242/312308; E_mail: st_banulescu@yahoo.com

 

 

Repere istorice

            Printre puţinele unităţi şcolare care funcţionau în anii de după primul război mondial se numară şi Liceul de fete „Sf. Gheorghe” (actualul Liceu Pedagogic „Ştefan Bănulescu”) care a reuşit să scoată promoţii de absolvenţi foarte bine pregătiţi, aşa cum afirmă o sursă documentară din 1943.
            În anul 1958, liceul s-a transformat în şcoală profesională de meserii (confecţii) care a funcţionat până în 1963, când a devenit şcoală profesională de celuloză şi hârtie.
            În anul 1974 şcoala a căpătat statut de liceu, devenind Liceul Industrial nr. 1, patronat de actuala COMCEH SOFIDEL S.A. Călărași.
           Între anii 1974-1990 această unitate şcolară a pregătit specialişti în meseriile: operator celuloză şi hârtie, electromecanic, mecanic, laborant. În acelaşi timp, datorită bunei pregătiri teoretice, numeroşi absolvenţi au fost admişi în învăţământul superior.
            În anul 1993, în cadrul acestui liceu s-au infiinţat clase pentru profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare, continuând astfel tradiţia începută în Călăraşi în anul 1919 prin infiinţarea Şcolii Normale de Fete.
            Începând din anul 1992, răspunzând solicitărilor pieţei libere, instituţia noastră şi-a propus pregătirea absolvenţilor de cursuri gimnaziale în domeniul Industriei alimentare şi Servicii prin cursuri liceale, şcoală profesională și școală de ucenici, în specializările: morărit şi panificaţie, respectiv alimentaţie publică.
         Restructurarea profilelor şcolii a continuat în vederea armonizării calificărilor profesionale cu piaţa muncii, introducând din 1999 în planul de şcolarizare specializări noi: protecţia mediului şi turism.
          Din anul 2000 liceul poartă numele lui Ştefan Bănulescu, poetul şi prozatorul, care reprezintă cel mai bine acest spaţiu, atât prin naştere cât şi prin creaţia sa și începând cu 1 septembrie 2001, prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării, a devenit Colegiu Tehnic. Începând cu anul școlar 2017-2018 Colegiul Tehnic „Ștefan Bănulescu” a devenit Colegiul „Ștefan Bănulescu”. Din anul școlar 2018-2019 Colegiul „Ștefan Bănulescu” a devenit Liceul Pedagogic „Ștefan Bănulescu” Călărași .

Stefan Banulescu