LICEUL PEDAGOGIC "ȘTEFAN BĂNULESCU" CĂLĂRAȘI

Adresa: Str. Bucuresti, Nr. 358 A; Tel/Fax: 0242/312308; E_mail: st_banulescu@yahoo.com

 

OFERTA ȘCOLARĂ 2023 - 2024

- deschide pliant de promovare -


Clasa a IX-a - învățământ liceal de zi - 6 clase / 144 elevi

Filiera vocațională (6 clase / 144 elevi)

          Profilul: Pedagogic (4 clase / 96 elevi)
                  
Specializarea: Învățător-educatoare - 3 clase / 72 elevi (Descarcă Cerere de înscriere la proba de aptitudini si Anexa la fisa de inscriere la liceu pentru participarea la probele de aptitudini)
                  
Specializarea: Educator-puericultor - 1 clasă / 24 elevi (Descarcă Cerere de înscriere la proba de aptitudini si Anexa la fisa de inscriere la liceu pentru participarea la probele de aptitudini)

* Înscrierile pentru profilul pedagogic se fac în perioada 15 - 16 mai 2023          Profilul: Arte vizuale (0,5 + 0,5 clase / 12 + 12 elevi = 24 elevi)
          Profilul: Arte vizuale
                  
Specializarea: Tehnician pentru tehnici artistice - 0,5 clase / 12 elevi (Descarcă Cerere de înscriere la proba de aptitudini si Anexa la fisa de inscriere la liceu pentru participarea la probele de aptitudini)
          Profilul: Muzică
                  
Specializarea: Instrumentist
- 0,5 clase / 12 elevi (Descarcă Cerere de înscriere la proba de aptitudini si Anexa la fisa de inscriere la liceu pentru participarea la probele de aptitudini)

* Înscrierile pentru profilul Arte vizuale / Muzica se fac în perioada 15 - 16 mai 2023          Profilul: Sport
                
  Specializarea: Fotbal - 1 clasă / 24 elevi (Descarcă Cerere de înscriere la proba de aptitudini si Anexa la fisa de inscriere la liceu pentru participarea la probele de aptitudini)


* Înscrierile pentru profilul profilul Sportiv se fac în perioada 15 - 16 mai 2023Filiera tehnologică
Clasa a IX-a - învăţământ profesional de 3 ani - 2 clase / 48 elevi
          Domeniul: Alimentație
                   Specializarea: Ospătar (chelner), vânzător în unitățile de alimentație publică - 2 clase / 48 elevi

* Înscrierile pentru învățământul profesional se fac în perioada 03 – 07 iulie 2023Programul "A doua șansă" - 1 clasă / 15 elevi
          Domeniul: Industrie alimentară
                   Calificarea profesionala: Lucrător în morărit şi panificaţie - 1 clasă / 15 elevi

Susținerea probelor de aptitudini se desfășoară, după cum urmează:
# Profil Pedagogic
               • 17 – 18 mai 2023, ora 9.00
# Profil Arte vizuale si Muzică
               • 19 mai 2023, ora 9.00
# Profil Sportiv
               • 19 mai 2023, ora 9.00


Pregatire admitere:
Profil Arte vizuale
               02 – 04 mai – orele 9,00 – 12,00 – prof. Dincă Amelia si prof. Soare Silviu
               08 mai – orele 09,00 - 12,00 - prof. Nedelcu Florica
               09 – 11 mai - orele 9,00 – 12,00 - prof. Dincă Amelia si prof. Soare Silviu
Profil Muzică
               08 – 11 mai - orele 9,00 – 12,00 – prof. Anghel Liviu
Profil Sportiv
               04, 11 mai - orele 14,00 – 16,00 – prof. Dobrescu Cătălin

Pregătirea elevilor se va desfașura la sediul unității școlare.