LICEUL PEDAGOGIC "ȘTEFAN BĂNULESCU" CĂLĂRAȘI

Adresa: Str. Bucuresti, Nr. 358 A; Tel/Fax: 0242/312308; E_mail: st_banulescu@yahoo.com

 

Proiecte naţionale și europene


1. Proiectul "Profesionalizarea carierei didactice - PROF"
 •         Durata proiectului: aprilie 2021 - decembrie 2023
 •         Grupul tinta: 28.211 persoane, din categoria personal didactic din învățământul preuniversitar
 •         Obiectivul general: Asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în sistemul de învățământ preuniversitar, prin crearea unui sistem național coerent și fiabil de formare profesională și de dezvoltare a competenței didactice, ca formare psihopedagogică, necesare ocupării și exercitării unei funcții didactice precum și obținerii performanței pedagogice în învățământul preuniversitar din România, în activitatea de predare/formare și în activitatea de management educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație.
 •         Vezi infomaţii despre acest proiect
 •         Link-uri utile:
 •                 https://www.edu.ro/PROF - Pagina dedicată proiectului PROF pe site-ul oficial al Ministerului Educației
 •                 https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat/ - Site-ul proiectului PROF

2. Învață, școala are sens!
3. Concurs Național interdisciplinar cu participare internațională - „Euro - Ambasadori pentru viitorul Terrei !”

4. Club KIWANIS

5. Collective Education

6. Programul Eco - Școala
 •         Coordonator: prof. Samaru Petruța
 •         Obiective:
 •                 Educarea tinerilor în domeniul Protecţia Mediului prin punerea în practica a ideilor şi conceptelor însuşite la diverse discipline
 •                 Reciclarea deşeurilor , valorificarea acestora şi diminuarea risipei
 •                 Îmbunătăţirea calităţii mediului în şcoală, vecinătate şi oraş
 •                 Extinderea acţiunilor ecologice in afara şcolii
 •                 Conştientizarea opiniei publice asupra impactului acumulării deşeurilor cu consecinţe asupra vieţii
 •         Citeste mai mult

7. Proiectul Erasmus

8. Proiectul „Dialogul intercultural - facilitator educaţional pentru tinerii profesionişti”
 •         Perioada de implementare: noiembrie 2020 - noiembrie 2021
 •         Locatii de implementare:
 •                 Liceul Teoretic "Nicolae Cartojan" Giurgiu
 •                 Liceul Pedagogic "Stefan Bănulescu" Călăraşi
 •                 Liceul Pedagogic "Matei Basarab" Sloboozia
 •                 Colegiul Naţional Pedagogic "Mircea Scarlat" Alexandria
 •                 Colegiul Naţional Pedagogic "Regina Maria" Ploieşti
 •         Obiective:
 •    * promovarea dialogului intercultural, educaţiei incluzive;
 •    * formarea competenţelor şi a aptitudinilor specifice acestora în spiritul toleranţei, nediscriminării, al acceptării de sanse egale pentru toţi şi combaterii stereotipurilor referitoare la rromi;
 •    *creşterea nivelului de conştientizare, de abordare a stereotipurilor şi susţinerea/consolidarea/extinderea schimbarilor pozitive în atitudini şi practici legate de rromi şi alte grupuri vulnerabile.
 •         Grafic de implementare serate culturale şi work-shop-uri
 •         Citeste mai mult